Tên tiếng anh là "EDS Overseas Study and Traning Ltd Company" EDS là từ viết tắt của cụm từ Education for Development makes Success (Giáo dục học tập để phát triển và thành công).
Ý nghĩa của cụm từ trên cũng là mục tiêu lâu dài mà công ty Ltd EDS hướng tới nhằm mang lại cho khách hàng sự phát triển toàn diện và không ngừng
Tên tiếng anh là "EDS Overseas Study and Traning Ltd Company" EDS là từ viết tắt của cụm từ Education for Development makes Success (Giáo dục học tập để phát triển và thành công).
Ý nghĩa của cụm từ trên cũng là mục tiêu lâu dài mà công ty Ltd EDS hướng tới nhằm mang lại cho khách hàng sự phát triển toàn diện và không ngừng